Chính sách: Xử lý khiếu nại

    28 bình luận 3926 lượt xem

 

Hotline tiếp nhận khiếu nại, thắc mắc, góp ý của quý khách:  0918 135 138

 

1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

2. Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Đánh giá:

Kết quả: 2.0/5 - (45 phiếu)

icon hotline messenger